Styret SOB 2023

  • Leder                        Svein Kristiansen
  • Nestleder                  Vidar Bjervamoen
  • Kasserer                    Birgitte Bjervamoen
  • Sekretær                    Sveinung Råmundal
  • Leder havnekomite    Anders Torgeirsen
  • Leder huskomite        Tom Larsen
  • Leder arr.komite Birgitte Bjervamoen
  • Styremedlem              Knut Enkerud
  • Varamedlem             Jan Amundsen
  • Varamedlem Geir Åge Olsen