Styret SOB 2019

  • Leder                        Svein Kristiansen
  • Nestleder                  Hjalmar Førli
  • Kasserer                   Birgitte Bjervamoen
  • Sekretær                    Vidar Bjervamoen
  • Leder havnekomite    Anders Torgeirsen
  • Leder huskomite        Geir Kildal
  • Styremedlem              Geir Åge Olsen
  • Styremedlem              Tor Henning Olsen